Friday, October 24, 2008

PERUTUSAN YANG DIPERTUA PERSATUAN MAHASISWA ISLAM UNIVERSITI MALAYA SEMPENA PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

Bismillahirrahmanirrahim.....

Pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan keizinanNYA jualah dapat kita meneruskan hari-hari kita sampai ke saat ini. Alhamdulillah wabihi nasta’in wa ‘alaihi tawakkalna wahua Rabbul ‘arsyil ‘azim. Dengan Izin Allah juga, dapat lagi kita menempuhi satu lagi cabaran yang kecil dalam kehidupan kita ini. Cabaran dan ujian ini yang menguji sejauh manakah kita telah berusaha seterusnya bertawakal dalam mencari ilmu pengetahuan untuk kegunaan kita di dunia mahupun di akhirat kelak.

Di sini, inginlah kiranya untuk saya menyeru diri saya serta sahabat-sahabat semua untuk menggunakan peluang yang ada untuk terus utuh bergantung pada Allah. Percaya dan yakinlah bahawa setiap yang dikurniakan kepada kita merupakan nikmat atau ujian adalah untuk menentukan siapakah antara kita yang paling bertakwa di sisi Allah. Seperti yang kita sedia maklum tinggal beberapa minggu sahaja lagi kita akan menempuh peperiksaan akhir semester. Di harapkan agar kita bersedia serta sentiasa meletakkan pergantungan kita hanya kepada Allah semata-mata.

Seterusnya, marilah kita memperbanyakkan solat. Antara solat yang seharusnya kita lakukan ialah solat tahajud, solat hajat, solat istikharah dan pelbagai lagi solat sunat. Sememangnya solat ini mempunyai pelbagai hikmahnya dan akan menenangkan hati sesiapa yang mengerjakannya. Semoga dengan amal ibadah yang kita lakukan ini membolehkan ilmu yang kita dapati akan mudah untuk meresap ke dalam jiwa kita seterusnya akan membuatkan kita ingat sampai bila-bila. Solat juga akan memberi ketenangan kepada hati dan memudahkan kita menerima ilmu selain mempertajamkan akal. Inilah antara usaha yang dapat kita lakukan selain daripada mengulangkaji pelajaran, membuat soalan-soalan yang lepas serta melakukan rujukan.

Sahabat-sahabat sekalian,

Selain daripada solat, antara amalan yang harus kita amalkan ialah doa. Doa merupakan senjata orang mukmin. Melalui doa seseorang boleh meminta apa yang dihajati kepada Pencipta secara lansung. Seperti yang termaktub dalam ayat al-Quran yang bermaksud “Berdoalah kepadaKU, nescaya akan Aku perkenankan”. Lihatlah betapa besarnya kesan doa dalam kehidupan kita sebagai orang Islam. Sebagai seorang yang beriman maka sewajarnyalah untuk kita menggunakan wasilah yang telah dibentang di hadapan kita sebagai satu cara untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah s.w.t.

Untuk akhirnya, ingin saya kongsikan di sini bahawa “ Success is a journey not a destiny”. Marilah kita sama-sama mencapai kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Selamat menempuh peperiksaan akhir semester.Lakukan yang terbaik demi agama, bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamua`alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian, moga kejayaan mejadi milik kita.

Thursday, October 23, 2008

Aplikasi Sirah Nabi Muhammad S.A.W. dalam Usrah dan Tamrin
Seiring dengan pembangunan yang sedang berlaku dewasa ini, kita sangat menyedari betapa Islam itu sedang dihunjam dan diserang dari pelbagai penjuru, sama ada dengan peluru yang mensasarkan kepada anggota fizikal, mental, kebudayaan mahupun terhadap sensitiviti umat Islam itu sendiri. Kita juga sedang menyaksikan berlakunya pertarungan di antara iman dan kufur, Islam dan jahiliyah yang terus-menerus berlangsung mengikut metod pada zaman masing-masing. Hal yang demikianlah merupakan antara sebab mengapa kita perlu berdepan dengan cara, taktik dan strategi yang sentiasa diubah oleh musuh Islam.

Antara senjata utama umat Islam dalam persediaan awal menghadapi serangan-serangan ini adalah melalui usrah dan tamrin. Apa itu usrah dan tamrin? Secara ringkasnya, usrah ialah kelompok manusia yang beriman dengan Islam dan berusaha tolong-menolong sesama sendiri untuk memahami dan menghayati Islam, sementara tamrin ialah kursus atau program yang dibuat bertujuan untuk melengkapkan kefahaman tentang tajuk-tajuk tertentu atau kemahiran-kemahiran tertentu seperti pengurusan organisasi, pengurusan dakwah, tarbiah dan sebagainya.

Sorotan terhadap sirah Rasulullah S.A.W. secara jelas telah membuktikan keberjayaan atau kecemerlangan umat Islam pada masa itu adalah melalui usrah dan tamrin. Kepentingan usrah ini tidak dinafikan lagi kerana pada awal perjuangan Rasulullah S.A.W., baginda sangat mengambil berat tentang usrah di samping baginda bergerak dalam keadaan sirriah (sembunyi). Peranan Rasulullah sebagai murabbi (pendidik) dapat dilihat apabila Rasulullah memilih rumah Arqam bin Abi Al-Arqam sebagai tempat untuk menjalankan usrah. Di sinilah proses pentarbiahan berlangsung. Arqam merupakan seorang budak kecil yang memang tidak dijangka oleh orang kafir bahawa Rasulullah melaksanakan usrah di rumahnya. Ini merupakan taktik Rasulullah S.A.W.

Proses tarbiah Islamiah adalah satu proses pendidikan dan pembentukan yang bukan semata-mata satu proses pembelajaran ilmu, tetapi merupakan satu medan untuk ahlinya bersama-sama menjalani satu proses pembentukan yang dibina di atas semangat al-ukhuwwah al-Islamiyah. Rasulullah S.A.W. sebagai murabbi telah bertindak mentarbiah ahli keluarga dan para sahabatnya selaku mutarabbi (orang yang dididik) menggunakan manhaj atau garis panduan berasaskan al-Quran. Pentarbiahan baginda pada peringkat awal dilakukan secara sirriah memandangkan biah (suasana) masyarakat Quraisy ketika itu yang menyembah berhala dan hidup dalam keadaan serba kegelapan. Justeru, keadaan sebegini tentulah tidak memungkinkan mereka untuk menerima suatu ajaran baru yang dianggap bertentangan dengan kepercayaan mereka selama ini. Maka, Rasulullah terpaksa menggunakan pendekatan dakwah secara rahsia selama tiga tahun kepada ahli keluarga dan kaum kerabat baginda terlebih dahulu dalam tempoh ini.

Jelas di sini bahawa usrah dan tamrin merupakan dua bentuk latihan tarbiah yang terpenting buat umat Islam, di samping majlis-majlis ilmu dan siri ceramah yang diadakan. Di dalam unit usrahlah ahli dididik, permasalahan dirungkai dan terbinalah ukhuwah yang terikat kuat. Ahli usrah yang telah ditarbiah oleh para naqib akan bersedia menghadapi perjuangan membina benteng pertahanan Islam laksana bunyanun marsus, iaitu sebuah bangunan yang tersusun kukuh seperti yang disebut di dalam al-Quran. “Sesungguhnya Allah SWT amat mengasihi orang-orang yang berperang pada jalan-Nya dalam barisan yang teratur rapi, seolah-olah mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh.” (As-Saff: Ayat 4) Juga, melalui tamrinlah, latihan dan persediaan digarap sebelum terjun ke tengah gelanggang masyarakat bagi memimpin mereka menghadapi pelbagai serangan Barat dan umat Islam sendiri, khasnya golongan sekular.

Usrah sebagai unit tarbiah terpenting berperanan mendidik ahli dan menyediakan barisan kepimpinan akan datang. Melaluinya, ahli akan ditarbiah supaya memiliki rasa tanggungjawab di hadapan Allah SWT, mentarbiah ahli supaya sentiasa bermuraqabah (menghampirkan diri) kepada Allah SWT, dan mewujudkan hubungan langsung ahli kepada al-Quran dan sunnah Nabi S.A.W. Kesemuanya ini akan membentuk perwatakan ahli ke arah beriltizam dengan akhlak al-Quran dan menjauhi maksiat. Demikianlah, unit-unit usrah tadi akan berhimpun pula dalam program tamrin yang diadakan dari semasa ke semasa untuk membentuk dan menyelaraskan fikrah ahli ke arah menuju matlamat menegakkan Islam.

Hal ini adalah selaras dengan misi tarbiah PMIUM (Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya) yang mahu memperkasakan kelangsungan tarbiah dengan lebih dinamik, iaitu menjadikan tarbiah sebagai tunjang kepada gerakan persatuan, di samping mampu membuat penyesuaian serta melakukan pembaharuan dan kemajuan di dalam dan di luar kampus. Selain itu, ia adalah selari dengan objektif tarbiah PMIUM, iaitu memasyarakatkan tarbiah PMIUM kepada warga kampus dan menerapkan pendidikan tarbiah, siasah,dan dakwah secara bersepadu.

Justeru, usrah dan tamrin ternyata merupakan mekanisme berkesan dalam mendidik masyarakat kampus untuk mengenali dan memahami Islam dengan cara terbaik. Ini adalah kerana menjadi tanggungjawab setiap individu Muslim untuk bersama-sama berusaha mempertingkatkan ilmu, kefahaman, amalan dan penghayatan Islam terhadap saudara seagamanya. Dengan demikian, Islam akan mampu tertegak dan dipertahankan di muka bumi ini kerana panglima-panglimanya yang sentiasa bersiaga dan bersedia menghadapi apa jua tentangan!

Monday, October 13, 2008

Perkara HALAL dan HARAM mempengaruhi DOA

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah. Maka, hubungan manusia dan Allah adalah saling berkait rapat. Manusia sangat memerlukan kepada bantuan dan petunjuk dari Allah swt Dalam menjalani kehidupan seharian. Tanpa petunjuk dan bantuan tersebut, manusia tidak akan menemui jalan kebenaran selama-lamanya.

Allah swt telah menetapkan perkara-perkara yang halal dan haram bagi manusia. Perkara yang haram sekiranya dilakukan oleh manusia, maka ia telah melangar perintah Allah. Hubungannya dengan Allah jua akan menjadi renggang dan semakin jauh.

Matan Hadith

Satu hadith Nabi saw daripada Abu Hurairah ra yang bermaksud;

Dari Abu Kuraib Muhammad bin al-’Ala’; dari Abu Usamah; dari Fudhail bin Marzuq; dari ’Adiy bin Tsabit; dari Hazim; dari Abu Hurairah katanya:

Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah itu baik, ia tidak terima melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang mukmin dengan apa yang ia perintahkan kepada sekalian rasul. Maka Allah berfirman: (( Wahai sekalian rasul! Makanlah dari yang baik-baik dan beramallah perkara yang baik. )) Dan Ia berfirman: (( Wahai sekalian orang beriman! Makanlah dari segala yang baik yang telah direzekikan kepadamu. )) Kemudian ia menyebutkan seorang lelaki yang jauh perjalanan, rambutnya kusut, mukanya berdebu menghulurkan dua tangannya ke langit: ”Wahai Tuhanku! Wahai Tuhanku! Padahal makanannya HARAM, dan mulutnya disuapkan dengan yang HARAM. Maka bagaimanakah akan diperkenankan (doanya) itu?

Sumber Hadith

Kitab Sahih Muslim, Bab Diterima Sedekah Dari Hasil Yang Baik, Juzuk ke-5, No. Hadith: 1686. Hlm, 192.

Pengajaran Hadith

Berdasarkan hadith diatas, kita boleh mengambil beberapa pengajaran. Antaranya ialah:

Allah itu baik iaitu sempurna kejadianNya dan jauh dari sebarang keburukan serta kelemahan. Maka Dia tidak akan menerima dan menunaikan sesuatu permintaan hambaNya melainkan dari sesuatu yang baik dan menepati kehendakNya.

Makanan dan minuman seseorang adalah sangat berhubungkait dengan ibadat dan doa. Ini kerana makanan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan jasmani yang baik. Begitu juga sebaliknya. Dalam maksud yang lain, makanan yang diambil adalah perkara yang berkaitan dengan ibadah dan tidak boleh dipisahkan.

Segala makanan dan minuman yang haram akan menghasilkan pertumbuhan jasmani yang buruk dan negatif. Ia sekaligus menghijab dan menghalangi doa seseorang hamba kepada Tuhannya.

Doa orang yang menjaga makanan, minuman, dan perbuatannya dari perkara yang HARAM akan diperkenankan oleh Allah.

Allah memerintahkan orang-orang mukmin sama seperti apa yang diperintahkanNya kepada para rasul a.s. yang terdahulu. Ini menunjukkan Allah tidak membebani manusia dan memilih dalam perkara berkaitan dengan ketaatan kepadaNya.