Monday, August 15, 2011

Antara Masjid Dan Gereja

Setiap agama ada rumah ibadatnya lebih-lebih lagi ia adalah ajaran samawi. Yahudi dengan biaranya, Nasrani (Kristian) dengan Gerejanya, dan Islam dengan Masjidnya. Rumah-rumah ibdat ini memainkan peranan yang penting.

Sebelum kedatangan Islam, penggunaan rumah ibadat dalam golongan Yahudi dan Nasrani hanyalah terhad kepada ritual ibadat semata-mata. Fungsi ini tidak mampu berkembang dengan lebih jauh. Meski pun berlaku perkembangan dakwah Yahudi dan Nasrani, namun ia sangat perlahan sehinggakan setelah beratus-ratus tahun berlalu selepas wafatnya Nabi Isa a.s, barulah ia berkembang dari satu negara ke negara yang lain. Itu pun hasil daripada inisiatif raja yang menganut agamanya.

Perkara ini berbeza dengan masjid yang diperkenalkan oleh Rasulullah s.a.w dalam Islam. Masjid mempunyai peranan yang sangat luas sehingga ia mampu menjadi pejabat yang menguruskan hal ehwal 1/3 dunia yang dinaunginya pada zaman Saidina Umar selepas 3 tahun kewafatan Rasulullah s.a.w.

Setiap manusia yang pergi ke masjid, apabila dia melangkah keluar, pasti ada sesuatu perubahan dalam dirinya ke arah yang positif. Ramai orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir yang menganut Islam dan beriltizam dengannya bermula dari masjid. Pernah pada zaman Baginda s.a.w, Rasulullah mengikat seorang tawanan musyrik di tiang masjid. Selepas tiga hari, tawanan tersebut akhirnya masuk ke dalam Islam kerana kagum dengan apa yang dilihatnya apa yang berlaku dalam masjid pada tempoh itu.

Itu adalah sejarah. Namun hakikatnya kini kebanyakan negara-negara Islam, masjid tidak lagi memainkan peranan sedemikian. Di Malaysia umpamanya, masjid telah menjadi eksklusif kepada golongan tertentu. Tujuan masjid dibina untuk bersaing yang manakah lagi cantik, lagi berteknologi, lagi besar, lagi unik, dan lain-lain.

Ada sesetengah tempat, masjid ditubuhkan untuk membuat satu jamaah lain kerana masjid sedia ada jamaahnya dari aliran politik yang berlainan. Ada juga masjid yang dibina untuk menggambarkan taraf status penduduk berhampiran. Sengaja dibina indah untuk tunjukkan bahawa qaryahnya adalah orang-orang berada, orang-orang bangsawan.

Sepatutnya, apabila masjid wujud dalam suatu komuniti, masyarakatnya akan berubah semakin dekat kepada Islam. Ajaran Islam semakin subur. Rakyat miskin berkurangan diberikan bantuan. Kanak-kanak yang terbiar akan mendapat pendidikan yang baik. Masyarakat yang rosak dapat dibaikpulihkan.

Sebaliknya, peranan-peranan tersebut dimainkan oleh gereja dengan baik. Dalam Malaysia, terdapat beberapa gereja yang advance dari itu. Mereka telah mengadakan ruangan khidmat masyarakat tanpa mengira agama. Masyarakat sekeliling akan diberikan khidmat kesihatan, bantuan kewangan berkala, dan berbagai lagi. Bagi muslim yang mengambil khidmat mereka, pihak gereja akan menjemput para ustaz dan ahli agama untuk menyampaikan ceramah kepada pesakit-pesakit tersebut. Ini suatu yang mengagumkan!!!

Bukanlah saya ingin masjid buat perkara yang sama, panggil paderi untuk pesakit yang kristian. Namun, perkara penting yang ingin diketengahkan di sini ialah bagaimana mereka mampu untuk mengembangkan idea-idea dakwah ke arah yang lebih dinamik. Mereka tidak pernah melihat ke belakang untuk berundur semula atau merasa cukup dengan keadaan sedia ada.

Harusnya masjid-masjid umat Islam juga sedemikian, malah lebih jauh ke hadapan berbanding mereka. Melihat keadaan masjid di Malaysia kini, ia sangat berbeza. Kebanyakan masjid adalah anti kanak-kanak. Bila anak-anak nakal berlari, buat bising, dah kena marah. Sepatutnya, mereka ini disediakan alternatif supaya mereka merasakan bahawa mereka juga adalah sebahagian dari masjid.

Bagi remaja pula contohnya, masjid yang baik hendaklah peka pada jiwa mereka. Umpamanya dengan mengadakan gelanggang futsal percuma atau bayaran yang murah. Bila masuk waktu solat, bolehlah remaja-remaja ini diajak solat bersama. Itu sebagai contoh, mungkin ada lagi idea-idea dakwah yang lebih baik dari itu untuk diketengahkan. Apa yang penting, jawatan seperti imam bukanlah hanya untuk mengimamkan solat, memberi khutbah, menjadi qadi semata-mata. Begitu juga muazzin, bukan mengalunkan azan semata-mata. Siak, bukan hanya memvakum masjid sahaja. Mereka harus mempunyai minda yang kreatif, inivatif, dan dinamik untuk memacu pentadbiran dan pengurusan masjid ke arah yang lebih cemerlang.

Semuanya ini adalah untuk generasi muda Islam pada masa akan datang. Kualiti dan kuantiti mereka berada di tangan kita, generasi hari ini.
No comments: