Monday, May 12, 2008

PERSATUAN 4 MT, 5 JAWATANKUASA KERJA


Baru-baru ini selepas daripada Annual Grand Meeting (Muktamar Tsanawi) PMIUM, kami MT baru yang dilantik telah mengadakan mesyuarat untuk menamakan beberapa figure PMIUM dalam Jawatankuasa Kerja yang ingin dibentuk.

Antara yang lain kami bincangkan ialah ingin menambah 2 lagi Jawatankuasa Kerja yang baru iaitu, JK Kerohanian dan JK Keusahawanan disamping mengekalkan 5 JK yang lama iaitu JK Akademik dan Intelektual, JK Kenegaraan dan Patriotisme, JK Kesenian dan Kreativiti, JK Kebajikan dan Perpaduan, dan JK Sukan dan Rekreasi.

JK Kerohanian adalah perlu dalam melaksanakan gerak kerja mengislahkan warga kampus. Ia memerlukan p.i.c (person incharge) yang khusus untuk merancang dan melaksanakannya. Selain dari itu, ia membezakan antara PMIUM dengan persatuan-persatuan lain dan kolej-kolej kediaman. Ini kerana PMIUM adalah beroientasikan keagamaan dan pembangunan jiwa.

JK Keusahawanan pula bertujuan untuk menyediakan ruang-ruang kerjaya terutamanya kepada mahasiswa Islam. Memberikan penerangan dan pendedahan ekonomi Islam serta pembangunannya kepada warga kampus. Selain itu, ia juga bertujuan menjana ekonomi dan kewangan persatuan secara komprehensif dan berfokus.

Malangnya baru-baru ini cadangan tersebut ditolak oleh TNC HEP atas alasan setiap persatuan tidak boleh lebih dari 4 orang Ahli Majlis Tertinggi dan 5 orang Ahli Jawatankuasa Kerja. Perkara ini katanya termaktub dalam Buku Panduan Mahasiswa yang diberikan semasa MHS dan tidak boleh diubah.

Saya sudah pastikan dalam buku tersebut bahawa yang termaktub hanyalah perkara berkaitan 4 orang Majlis Tertinggi sahaja. Ini di bawah STATUT UNIVERSITI (BADAN-BADAN PELAJAR) 1979 (Perenggan 3 (2) Borang 2, perkara 6. Iaitu yang berkaitan dengan Pemilihan Pemegang-pemegang Jawatan. Ia berbunyi:

“Badan Pelajar hendaklah dalam mesyuarat agung tahunannya memilih dari antara ahli-ahlinya seorang Yang Dipertua, seorang Naib Yang Dipertua, seorang Setiausaha dan seorang Bendahari, yang hanyalah mereka ini sahaja menjadi pemegang jawatan, melainkan selainnya dibenarkan secara bertulis oleh Naib Canselor, dan pemegang-pemegang jawatan yang dibenarkan sedemikian oleh Naib Canselor hendaklah dipilih oleh badan pelajar itu daripada ahli-ahli badan pelajar itu.”

Saya agak kecewa dengan pegawai HEP yang berwenang dalam melaksanakan tugas sehingga mengabaikan aspek-aspek yang melibatkan peraturan dan statut universiti. Ini melambangkan tahap profesionalisma yang wujud dalam pengurusan dan pentadbiran HEP.

Bukan saya kata tidak professional, tapi saya rasa kawan-kawan yang baca artikel ini mampu untuk menilai sendiri.

1 comment:

Abdul Muiz said...

Assalamualaikum saudara hafizuddin.
Rasanya baik saudara bersabar dengan apa yang berlaku.itulah cubaan yang dihadapi oleh mereka yang memegang amanah.teruskan berjunang.